Portföljer

Här finner du uppgifter om samtliga av våra portföljers avkastningshistorik. Vi simulerar att du har placerat 100 000kr av ditt pensionskapital i någon av portföljerna. Du kan välja försäkringsbolag, risk och fokus.
Välj risknivå och fokus.